• Aberystwyth University
    Old College
    King Street
    Aberystwyth

    Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

20122022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Yn ymwneud ag ymchwil ym meysydd darpariaeth dwyieithog, dysgu, addysgu ac addysgeg a dysgu proffesiynol.

Gwybodaeth ychwanegol

2018

Adroddiad a gomisiynwyd

Chapman, S., Davies, P., Cann, R., Davies, A. J., Jeffery, J. & Lewis, M., 2018. The Impact of Academic Accreditation and Recognition on Teachers' Engagement with Professional Learning: A Literature Review.  Prifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University. 38 p.

Papur (adolygwyd gan gymheiriaid)

Davies, P.M., Parry, E., 2018. ‘Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi ‘Datblygu’r Gymraeg’ fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen’.  Gwerddon (26) tud 69-87

2015

Pennod (adolygwyd gan gymheiriaid)

Davies, A.J., Davies, P. 2015. Asset, affiliation, anxiety?: Exploring student perspectives on Welsh-medium study at post-sixteen further education colleges. In M. Jones (ed), Policy and Planning for Endangered Languages., Cambridge University Press, Cambridge pp. 67-79.

Papur

Davies, A.J., Davies, P. 2015. What happens when they leave school? Conceptualising students’ attitudes towards post-compulsory study in minority languages. Minority Languages in Education and Language Learning: Challenges and New Perspectives, Belgrade, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 28/05/2015 - 31/05/2015.

2014

Papur

Davies, A.J., Davies, P. 2014. Choices, Champions and Challenges: the promotion of Welsh-medium and Bilingual Education in post-16 Further Education Colleges in Wales. Multidisciplinary Approaches in Language Policy and Planning, Calgary, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 04/09/2014 - 06/09/2014.

2013

Papur

Davies, A.J., Davies, P.M. 2013. 'Perceptions and attitudes amongst bilingual post-16 students in Wales towards Welsh-medium Study'. International Conference on Minority Languages XIV, Graz, Austria, 11/09/2013 - 14/09/2013.

Davies, A.J., Davies, P. 2013. Good Practice in Welsh-medium Provision in the Post-16 Sector. 14-19 Qualifications in Wales, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 23/05/2013 - 23/05/2013.

2012

Adroddiad wedi'i gomisiynu

Davies, A.J., Davies, P.M., , 2012. Llawlyfr Arfer Dda: Enghreifftiau o Arfer Dda wrth Annog Myfyrwyr Addysg Bellach i Barhau â’u Haddysg drwy Gyfrwng y Gymraeg., Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Adroddiad arall

Davies, P.M., Atherton, S.J., Phillips, J.O., Davies, A.J. 2012. Tablet Assessment Programme. Prifysgol Aberystwyth University

Dysgu

Arweinydd Rhaglen ar gyfer PCET - PCE wedi ei ryddfreintio i Coleg Cambria

Dysgu ar:
Policies and Issues in Education
Children's Rights
Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar
Traethawd Hir / Dissertation

Proffil

Uwch Ddarlithydd, Ysgol Addysg

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Cynorthwyol yr Ysgol Addysg

Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu, Ysgol Addysg

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Prysor Davies ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu