Dim llun o Rebecca Charnock

Rebecca Charnock

Dr

19962015

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Fe ymunodd Rebecca ag YB&A Swyddog Datblygu Busnes Technegol yn 2015 ar raglen Cymrodoriaeth Cyfnewid Gwybodaeth a noddir gan y Satellite Applications Catapult ac Asiantaeth Ofod y Deyrnas Unedig.

Mae ganddi dros 20 mlynedd o brofiad mewn ymchwil amaethyddiaeth, monitro’r amgylchedd, synhwyro o bell a SWD. Roedd ei hymchwil PhD diweddar a noddwyd gan Lywodraeth Cymru ac Ecology Matters Ltd. yn canolbwyntio ar ddatblygu methodoleg i dosbarthu llystyfiant a bioamrywiaeth infertebratau o fewn safleoedd gwarchodedig. Mae’r methodoleg yma yn integreiddio data synhwyro o bell, delweddau o'r awyr a lloeren (UAV) ynghyd â data maes i gynhyrchu mapiau llystyfiant a modelau addasrwydd cynefinoedd ffawna. Cyn hyn mae hi wedi gweithio ar nifer o prosiectau ymchwil eraill gan ddefnyddio a datblygu methodoleg sy’n defnyddio cymwysiadau ffrydiant data lloeren. Mae rhain wedi cynnwys prosiect Ewropeaidd, ‘Biodiversity Multi-Source Monitoring System’ (BIOSOS), i greu sustem i fonitro lleoliadau Natura 2000 ac Interoperable Geographic information for Biosphere Study (IGIBS) oedd yn anelu i wella’r cyswllt rhwng National Spatial Data Infrastructure (SDI) y DU ac (SDI) Academaidd y DU.

Mae ei gwaith blaenorol yn Athrofa Ymchwil Glaswelltir ac Amgylchedd( IGER, nawr IBERS, Prifysgol Aberystwyth)wedi canolbwyntio ar fridio planhigion amaethyddol, maes sydd nawr yn datblygu i fod yn un o’r prif ardaloedd o fewn y sector cymwysiadau ffrydiant data lloeren.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Rebecca Charnock ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg