Llun o Rhodri Evans

Rhodri Evans

BScEcon (Aberystwyth), MA (Aberystwyth), PhD (Aberystwyth), AFHEA, Dr

20212022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Rhodri Evans ydw i, ac rydw i'n ddaearyddwr dynol hanesyddol sydd wedi darganfod cartref o fewn i'r Ysgol Addysg. Rwy'n ymddiddori mewn materion sydd ynghlwm ag hunaniaeth, gwleidyddiaeth genedlaetholgar, radicaliaeth myfyrwyr, hanes Cymru a'r gwledig. Graddiais gyda BScEcon mewn Hanes a Gwleidyddiaeth Ryngwladol o Brifysgol Aberystwyth yn 2015, cyn ymgymryd ag MA mewn Hanes Cymru yn Aberystwyth a ganolbwyntiodd ar brotestiadau 'Rhyfel y Degwm' yn ystod yr 1890au. Yna ymchwiliais i gymdeithas myfyrwyr Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth a'i rôl wrth ddatblygu ymlyniad wrth hunaniaeth genedlaethol Gymreig yn ystod y 1960au. Ar ôl cwblhau fy PhD, symudais i'r Ysgol Addysg yn 2021.

Cyfrifoldebau

Rwyf yn gyfrifol am gydlynu cyfleoedd ein myfyrwyr adrannol i astudio dramor.

Diddordebau ymchwil

Yn gyntaf, mae gen i ddiddordeb mewn materion yn ymwneud â ffurfiant hunaniaeth genedlaethol o fewn cymdeithas, a'r modd y mae gwahanol ffurf ar hunaniaeth yn cael eu mynegi a'u meithrin. Yn ail, rwy'n ymddiddori mewn cyfranogiad ymylol mewn cymdeithas sifil, gan gynnwys gweithredoedd y gellir eu hystyried yn 'radical'. Yn ogystal, mae materion ynglwm a'r gwledig, a'u heffaith ar ddarpariaeth addysgol, a chyfleoedd, yn cynrychioli diddordeb sy'n datblygu.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Rhodri Evans ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu