Llun o Rhys Dafydd Jones

Rhys Dafydd Jones

BA (Hons.) MA PhD (Wales) PGCtHE FRGS SFHEA

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20102024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Daearyddwr cymdeithasol yw Rhys sydd â diddordeb mewn mudo, amlddiwyllianedd, cyfranogiad sifig, a pherthyn. Cwblhaodd ei BA (2006), MA (2007), a'i PhD (2011) ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Fe'i benodwyd i ddarlithyddiaeth mewn daearyddiaeth ddynol yn yr ADGD yn 2011. Mae'n uwch gymrawd o'r Academi Addysg Uwch. Mae'r cydlynydd ar y cyd o rhwydwaith ymchwil WISERD Ymchwil Mudo Cymru, ac yn aeloed o weithgor Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Diddordebau ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Rhys yn ymwneud yn fras ag ymfudo, amlddiwylliannedd, cyfranogiad dinesig, a pherthyn. Yn benodol, mae ganddo ddiddordeb mewn mudo ffordd o fyw ac anghydraddoldebau rhanbarthol, perthyn ac amherthyn trawswladol mewn cenhedloedd lleiafrifol (yn canolbwyntio’n bennaf ar fudo o’r UE a Brexit yng Nghymru), mudo rhyngwladol ac amrywiaeth grefyddol mewn ardaloedd gwledig, a chyfranogiad dinesig fel gweithgareddau creu lleoedd.

Arweiniodd Rhys y Pecyn Gwaith ‘Mudwyr a lleiafrifoedd mewn cymdeithas sifil’ ar gyfer Canolfan Ymchwil yr ESRC WISERD Civil Soceity (2014-2019). Bu’n Go-I ar brosiect, Horizon2020 IMAJINE, gan weithio ar y pecyn gwaith ‘Migration, territorial anghydraddoldebau, a anghyfiawnder gofodol' a arweiniwyd o Brifysgol Groningen. Mae hefyd yn ymwneud â dau becyn gwaith o ymgyfforiad cyfredol WISERD fel Canolfan Ymchwil ESRC, WISERD Civic Stratification and Civil Repair (2019-2024): ‘Ffiniau, mecanweithiau ffiniau, a mudo’ (dan arweiniad Prifysgol Bangor) a ‘Popiwlistiaeth, gwrthdaro, a phegynu gwleidyddol'. Roedd Rhys hefyd yn co-I ar brosiect ymchwil yr ESRC 'Mobilising Voluntary Action in the four UK jurisdictions: learning from today, prepared for tomorrow', gan weithredu fel arweinydd academaidd yr astudiaeth achos Cymreig.

Cyfrifoldebau

Cadeirydd, Bwrdd Arholi ADGD

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 11 - Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy
 • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Rhys Dafydd Jones ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu
 • WISERD Civil Society: Interpol (led by project 11438)

  Jones, I. R. (Prif Ymchwilydd), Murphy, P. D. (Prif Ymchwilydd), O'Hanlon, F. (Prif Ymchwilydd), Royles, E. (Prif Ymchwilydd), Anderson, J. (Cyd-ymchwilydd), Blackaby, D. (Cyd-ymchwilydd), Bryson, A. (Cyd-ymchwilydd), Chaney, P. (Cyd-ymchwilydd), Cole, A. M. (Cyd-ymchwilydd), Davies, R. (Cyd-ymchwilydd), Davis, H. (Cyd-ymchwilydd), Drinkwater, S. (Cyd-ymchwilydd), Feilzer, M. (Cyd-ymchwilydd), Green, A. (Cyd-ymchwilydd), Heley, J. (Cyd-ymchwilydd), Higgs, G. (Cyd-ymchwilydd), Hyde, M. (Cyd-ymchwilydd), Johns, N. (Cyd-ymchwilydd), Jones, R. (Cyd-ymchwilydd), Jones, R. D. (Cyd-ymchwilydd), Jones, M. (Cyd-ymchwilydd), Jones, M. (Cyd-ymchwilydd), Langford, M. (Cyd-ymchwilydd), Mann, R. (Cyd-ymchwilydd), McVie, S. (Cyd-ymchwilydd), Milbourne, P. (Cyd-ymchwilydd), Moles, K. (Cyd-ymchwilydd), Orford, S. (Cyd-ymchwilydd), Paterson, L. (Cyd-ymchwilydd), Power, S. A. (Cyd-ymchwilydd), Ress, G. (Cyd-ymchwilydd), Roberts, G. (Cyd-ymchwilydd), Robinson, C. (Cyd-ymchwilydd), Taylor, C. M. (Cyd-ymchwilydd), Thompson, A. (Cyd-ymchwilydd), Wincott, D. (Cyd-ymchwilydd), Woods, M. (Cyd-ymchwilydd), Jones, L. (Ymchwilydd), Stafford , I. (Ymchwilydd) & Staneva, A. (Ymchwilydd)

  Economic and Social Research Council

  01 Hyd 201430 Medi 2019

  Prosiect: Ymchwil a ariannwyd yn allanol