Rosemary Cann

Dr

 • Aberystwyth University
  Old College
  King Street
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20082020

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Cafodd Rosemary radd BSc dosbarth cyntaf mewn Mathemateg ac Addysg, cyn mynd ymlaen i wneud ei PhD mewn addysg ym mis Gorffennaf 2008. Roedd ei doethuriaeth yn canolbwyntio ar gyfranogiad myfyrwyr mewn mathemateg yng Nghymru. Ar hyn o bryd mae Rosemary yn dysgu modiwl yn ymwneud â datblygiad plant, seicoleg addysgol ac addysg mathemategol ar y cwrs gradd BA anrhydedd sengl mewn Astudiaethau Plentyndod ac ar raddau cyfun mewn Addysg.

Dysgu

Modules in Child Development, Psychology of Learning and Thinking and Mathematical Development in the Early Years.

Diddordebau ymchwil

Canolbwyntiodd PhD Rosemary ar gyfranogiad myfyrwyr mewn mathemateg ôl-orfodol. Ers ei gwblhau, mae Rosemary wedi bod yn ymchwilio i addysg mathemateg. 

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
 • NDC 4 - Addysg o Ansawdd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Rosemary Cann ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu