Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20062023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil gyfredol wedi'i anelu at ddefnyddio technolegau proteomig cydraniad uchel modern a sbectrometreg màs i ymchwilio i swyddogaeth a rhyngweithiadau protein. Mae'r gwaith hwn wedi canolbwyntio ar ryngweithiadau lletyol microbaidd a'r proteinau sy'n gweithredu ar y rhyngwyneb hwn. Yn benodol, sut y gall proteinau hwyluso ymlediad, sefydlu neu gytrefu organeb o fewn gwesteiwr. Mae ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ryngweithio fesiglau allgellog sy'n cael eu rhyddhau o helminthau parasitig ar y microbiome. O ddiddordeb mae'r helminthau parasitig o bwysigrwydd economaidd gan gynnwys llyngyr yr iau Fasciola hepatica ac F. gigantica, nematodau Haemonchus contortus a Teladorsagia circumcincta yn ogystal â pharasitiaid milfeddygol sydd wedi'u hesgeuluso fel llyngyr y rwmen, Calicophoron daubneyi, a'r llyngyr rhuban ceffyl, Anopoliatacephala perfoliata. Mae ymchwil diweddar gan ddefnyddio proteomeg cydraniad uchel wedi canolbwyntio ar ddarganfod brechlynnau a datblygu ac ymateb i straen anthelmintig a metaboledd. Prif yrrwr ymchwil yn y dyfodol yw cynyddu ein dealltwriaeth o sut mae proteinau yn rhyngweithio â phroteinau eraill o fewn yr un organeb, rhwng organebau neu o fewn gwesteiwr. Mae sut mae proteinau'n rhyngweithio â ligandau fel anthelmintigau a metabolion hefyd o ddiddordeb, gan gynnwys sut mae proteinau'n gweithredu ym metabolaeth a gweithrediad gwrthlyngyryddion ac yn y pen draw ymwrthedd anthelmintig.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 2 - Dim Newyn
  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Russ Morphew ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu