Ruth Wonfor

Dr, BSc, MSc, PhD, SFHEA

20132023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Diddordebau ymchwil

Dr Wonfor's research interests focus on utilising in vitro tissue and cell culture to create mammalian models. Through these expertise, she focuses on two research areas:

  1. Cultured meat: Cell source and media formulations for scalable and sustainable cultured meat production. Current research focuses on utilising production animal physiology and anatomy to support investigations into appropriate sources of efficient and consumer accepted cells for cultured meat and alternative nutrient sources for sustainable, species specific media formulations. Also an interest in standardisation and benchmarking for media formulations. 
  2. Animal health: In vitro models to investigate immune responses. Current research focuses on host responses to inflammatory reproductive  diseases, such as endometritis, and gastrointestinal parasites. Research utilises either explant tissue, primary cells or cell line models to reduce the use of animals in research. Current projects are focussing on establishing new models, further understanding host immune responses and assessing novel anti-inflammatories.

Proffil

Ymunodd Ruth Wonfor â Phrifysgol Aberystwyth fel Darlithydd yn 2017.  Mae hi'n Wyddonydd Anifeiliaid ac yn dysgu anatomeg a ffisioleg anifeiliaid domestig, yn ogystal â biofoeseg anifeiliaid.  Dr Wonfor yw Cadeirydd Bwrdd Arholi yr Adran Gwyddorau Bywyd, Cydlynydd Cynllun MSc Gwyddor Da Byw a Thiwtor Cyswllt ar gyfer y cyrsiau Astudiaethau Ceffylau yng Ngholeg Gwent.  Mae ei diddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar feithrin celloedd a meinwe ar gyfer modelau anifeiliaid in vitro, a’u defnyddio fel rhan o’i diddordeb mewn ffynonellau celloedd a fformiwleiddiadau’r cyfrwng a ddefnyddir ar gyfer cynhyrchu cig wedi’i feithrin a modelau o glefydau anifeiliaid er mwyn astudio yr ymateb imiwn lletyol. 

Cyn dechrau ei rôl bresennol, cafodd Dr Wonfor BSc(Anrh) mewn Gwyddor Ceffylau a Chwaraeon Dynol yn 2011 ac MSc mewn Gwyddor Anifeiliaid yn 2013 o Brifysgol Aberystwyth.  Yn dilyn hyn, cwblhaodd PhD mewn imiwnoleg atgenhedlu buchol ac endocrinoleg yn 2016, gan astudio swyddogaeth y ffactor cyn-mewnblannu (PIF) o ran addasu imiwnedd yr endometriwm buchol.  Trwy ei hymchwil PhD sbardunwyd ei diddordeb a'i harbenigedd mewn modelau meithrin meinwe a  chelloedd in vitro i ymchwilio i ymatebion imiwn ac endocrin. Gweithiodd fel Cynorthwyydd Addysgu yn IBERS ac yna fel Cymrawd Cyfnewid Gwybodaeth yn IBERS fel rhan o'r Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth ac ochr yn ochr â Cyswllt Ffermio i ledaenu ymchwil wyddonol ar draws y diwydiant amaethyddol.  Yn sgil y swyddogaeth hon ysgrifennodd nifer o erthyglau technegol ar ystod eang o bynciau Gwyddor Anifeiliaid, yn ogystal â bod yn rhan o ddatblygu sawl Grŵp Gweithredol Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) yng Nghymru.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Ruth Wonfor ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu