Llun o Sarah Clarke

Sarah Clarke

Dr, BSc (Hons) Environmental Biology (Aberystwyth University), PGCE (Aberystwyth University). PhD (Institute of Biological Sciences, Aberystwyth University)

20032020

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Swyddog Datblygu Ymchwil yn IBERS, a gweinyddwr yr Hwb Dyfodol Gwledig rhyngddisgyblaethol.

Cefndir mewn Gwyddorau Biolegol, gan gynnwys BSc (Anrh) mewn Bioleg Amgylcheddol, TAR mewn Gwyddorau Cytbwys, a dyfarnwyd PhD o'r enw "Monitro biobrosesau microbaidd ar gyfer crynodiadau metabolaidd gan ddefnyddio sbectrosgopeg Raman" o Brifysgol Aberystwyth.

Rwyf wedi gweithio ar nifer o brosiectau ymchwil gan gynnwys fel rheolwr prosiect ar gyfer prosiect Interreg a ariannwyd gan yr UE, CUPHAT, a oedd yn brosiect rhyngddisgyblaethol wedi'i leoli yn yr adran Ddaeareg. Rwyf hefyd wedi gweithio fel cynorthwy-ydd ymchwil ar nifer o brosiectau yn yr adran Busnes, gan gynnwys yr Asesiad Effaith Economaidd ar y prosiect Sbectrwm Radio ac Effaith Covid ar aelwydydd a busnesau yng Ngheredigion.

Rwyf hefyd wedi cefnogi myfyrwyr israddedig a meistr, fel tiwtor cymorth sgiliau astudio, yn Adran Cefnogi Myfyrwyr y brifysgol dros gyfnod o 15 mlynedd.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sarah Clarke ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg