Sarah Dalesman

Dr, PhDFellow of the HEA

 • Aberystwyth University
  Edward Llwyd Building
  Penglais
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

Cyfrifwyd yn seiliedig ar nifer y cyhoeddiadau sydd wedi eu storio yn Pure a dyfyniadau o Scpous
20062024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Dechreuais gyda PhD mewn ecoleg ymddygiadol ym Mhrifysgol Plymouth yn asesu ymddygiad gwrth-ysglyfaethwyr ym malwen y pwll, Lymnaea stagnalis. Gan gadw at falwod, symudais draw i Ganada yn 2008 a gweithio mewn labordy niwrobioleg ym Mhrifysgol Calgary a ariannwyd gan gymrodoriaeth ôl-ddoethurol gan Alberta Innovates - Health Solutions. Roedd y rhan fwyaf o’r gwaith a wneuthum yn Calgary ar straen a’r cof, gyda ffocws arbennig ar sut y gall gwahanol fathau o straen ryngweithio i effeithio ar ffurfio’r cof (http://theconversation.com/forgetful-snails-could-tell-us-about- sut-ein-atgofion-gweithio-20935). Oeddech chi'n gwybod bod siocled yn gallu gwella atgofion?.....Mewn malwod o leiaf! ( http://blogs.scientificamerican.com/running-ponies/2012/09/30/how-to-improve-snail-memories-with-chocolate/ ). Yn 2012 symudais yn ôl i’r DU fel cymrawd ymchwil ym Mhrifysgol Caerwysg, a ariannwyd gan Gymrodoriaeth Gyrfa Cynnar Ymddiriedolaeth Leverhulme, a gadwyd gennyf wrth ymuno ag Aberystwyth ym mis Ionawr 2014. Rwy'n dal i weithio gyda malwod pwll yn asesu'r ffactorau sy'n gyrru gwahaniaethau unigol mewn gwybyddiaeth a datblygu gwaith ar deimlad mewn gastropodau; fodd bynnag, mae fy niddordebau personol mewn hyfforddi cŵn hefyd wedi arwain at ddatblygu ymchwil ynghylch gwybyddiaeth ac ymddygiad cŵn. Os oes gennych ddiddordeb mewn MRes neu PhD yn y naill neu'r llall o'r meysydd hyn, cysylltwch â ni!

Cyfrifoldebau

Cydlynydd cynllun gradd Bioleg y Môr a Dŵr Croyw Arweinydd Profiad Myfyrwyr ar gyfer yr Adran Gwyddorau Bywyd aelod o bwyllgor Athena Swan, Prifysgol Aberystwyth

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 2 - Dim Newyn
 • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da
 • NDC 7 - Ynni Fforddiadwy a Glân
 • NDC 11 - Dinasoedd a Chymunedau Cynaliadwy
 • NDC 12 - Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol
 • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr
 • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sarah Dalesman ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu