Llun o Sian Lloyd-Williams

Sian Lloyd-Williams

Dr, BA, BSc, MA, PhD, PGCertHE, HEA

20082024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Gwybodaeth ychwanegol

Ymholi mewn Ysgolion

Medi 2021 / Mawrth 2022  Grŵp proffesiwn ar sail Tystiolaeth - Prosiect Llywodraeth Cymru

2020 - Presennol             Rhwydwaith Ymchwil Cydweithredol: Addysg Ddwyieithog a’r Gymraeg 

2020 - Presennol             Arwain ar Raglen Ymchwil Proffesiynol Cenedlaethol ym Mhrifysgol Aberystwyth

2014 – 2018                      Meistr mewn Ymarfer Addysgol (MYA)/Masters in educational Practice (MEP) 

Proffil

Dechreuodd Siân ei swydd bresennol fel darlithydd yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Aberystwyth yn Medi 2012. 

Diddordebau ymchwil

Mae ymchwil personol Siân yn cynnwys agweddau yn ymwneud â dwyieithrwydd ac amlieithrwyd, caffaeliad iaith, asesu, ymwybyddiaeth o iaith ac nifer o agweddau sy'n gysyslltiedig gyda chynhaliaeth yr iaith Gymraeg!

Ar hyn o bryd mae Siân hefyd yn gweithio ar brosiectau amrywiol sydd yn edrych ar ymholi mewn ysgolion ac datblygu ymchwil ar sail proffesiwn (Evidence informed Practice) o fewn y byd addysg.

 

Cyfrifoldebau

Cyfarwyddwr Ymchwil ar gyfer yr Ysgol Addysg

Dysgu

Olraddedig

Meistr Cenedlaethol - Sgiliau Ymchwili ac Ymholi Uwch

Mae Siân wedi cyfrannu ac wedi cydlynnu nifer o fodylau israddedig yn cynnwys:

AD14320 - Datblygiad Iaith / ED14320 Language Development

AD13620 - Sgiliau Allweddol i Brifysgol / ED13620 - Key Skills for University

AD20120 - Seicoleg Dysgu a Meddwl / ED20120  Psychology of Learning and Thinking

AD20620 - Gweithio gyda Plant / ED20620 - Working with Children

AD33640 - Traethawd Hir / ED33600 Dissertation

Allweddeiriau

  • L Education (General)
  • Bilingual Education
  • BF Psychology
  • Psycholinguistics
  • Bilingualism
  • Code-Switching
  • P Philology. Linguistics
  • Bilingualism

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sian Lloyd-Williams ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu