20032022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Gwybodaeth ychwanegol

The Persians a gynlluniwyd gan Simon Banham / Mike Brookes i'r Theatr Genedlaethol Cymru enillodd y TMA (Cymdeithas Rheoli Theatr) Dyfarniad 'Cynllunio Gorau 2010'.

Greek a gynlluniwyd gan Simon Banham ar gyfer Theatr Cerdd Cymru dyfarnwyd 'Gyflawniad Eithriadol yn Opera' ar gyfer 2011 a gyflwynwyd gan Wobrau Theatr DU.

Proffil

Simon Banham wedi treulio'r 30 mlynedd diwethaf yn gweithio fel Dylunydd Scenograffeg / Theatr. Bu'n Bennaeth Dylunio (1991-1995) yn Theatr Contact, Manceinion, ac mae ganddi berthynas hir a pharhaus gyda Theatr Cerddoriaeth Cymru. Mae'r rhan fwyaf o'i gwaith cyfredol gyda Quarantine, y cwmni cyd-sefydlodd gyda chyfarwyddwyr Richard Gregory a Renny O'Shea yn 1998.

Ers Medi 1999 mae wedi dysgu yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Dysgu

Senograffeg a Dylunio Theatr.

Diddordebau ymchwil

Senograffeg fel cydawdur wrth greu perfformiadau. Senograffeg fel 'testun' amgen a chyd-ddibynnol, gyda chwmni theatr Quarantine: Materion a thiriogaeth sy'n ymwneud â gweithio gyda 'arbenigwyr bob dydd', perfformwyr heb eu hyfforddi, gan greu esthetig gwrth theatraidd, theatraidd iawn, amgylcheddau perthynol, ac awydd i greu 'sefyllfaoedd 'yn y gwaith sydd wedi ei leoli ar y ffin rhwng theatr a dawns. Mae integreiddio senograffeg perthynol o fewn greu a chomisiynu Theatr Opera / cerddoriaeth gyfoes.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Simon Banham ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu