Llun o Simon Marshall

Simon Marshall

BA Hons (Wales), PGCE (Oxon), AgilePM & PRINCE2 Certified Practitioner

20222022

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Mae Simon yn aelod o dîm Dysgu o Bell IBERS, fel Cynghorydd Trawsnewid Digidol Gwyrdd a Dylunydd Amlgyfrwng.

Yn ei rôl fel Cynghorydd Trawsnewid Digidol Gwyrdd, mae'n gweithio gyda busnesau bwyd-amaeth a chynghorwyr busnes ym Mhowys i nodi eu hanghenion hyfforddi, a darparu pecynnau hyfforddi pwrpasol iddynt.

Yn ei rôl fel Dylunydd Amlgyfrwng, mae’n gyfrifol am greu cynnwys amlgyfrwng at ddibenion addysg a hyrwyddo ar gyfer modiwlau dysgu o beth.

Yn y ddwy rôl mae Simon yn gweithio yn Ystafell 2.12, Adeilad Stapleton ar Gampws Gogerddan (ffôn 01970 62 2282).

I gael rhagor o fanylion am Ddysgu o Bell yn IBERS, ewch i’r wefan.


--


Mae Simon hefyd yn Rheolwr Prosiect ar gyfer Veterans Legal Link ac Auxilium Software, yn cynllunio a chydlynu’r ddau brosiect.

Mae Veterans Legal Link wedi’i leoli yn Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth, ac mae’n darparu cyngor cyfreithiol a gwasanaethau cyfeirio am ddim i gyn-filwyr a’u teuluoedd. Am ragor o fanylion, neu i gyflwyno achos, ewch i’r wefan.

Llwyfan meddalwedd yw Auxilium, a ddatblygwyd gan Veterans Legal Link, ac mae bellach ar gael yn fasnachol fel gwasanaeth letyol. I gael rhagor o fanylion am Auxilium, neu i wneud ymholiad, ewch i wefan Auxilium.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae cefndir Simon ym maes addysg, ac mae ganddo dros 25 mlynedd o brofiad fel rheolwr TG. Y mae’n rheolwr prosiectau profiadol, ac arferai arbenigo ym maes cydymffurfiaeth ar-lein, rheoli gwefannau, a gweithredu systemau.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Simon Marshall ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg