Llun o Sion Meredith

Sion Meredith

BA (Honours)

Proffil personol

Proffil

Rwyf wrth fy modd yn cefnogi pobl i ddysgu Cymraeg a defnyddio'r iaith ym mhob agwedd ar fywyd, fel iaith fyw i bawb. Rwyf hefyd yn mwynhau arwain a chefnogi cydweithwyr, a meithrin a datblygu tîm i gydweithio'n dda i wireddu eu hamcanion. Caru cyfathrebu.

BA (anrhydedd) Iaith a llenyddiaeth Gymraeg (Bangor, 1987)

Tystysgrif Prifysgol Cymru ar gyfer Dysgu Cymraeg i Oedolion

Gwybodaeth ychwanegol

Gwirfoddoli gydag elusen Tearfund, a chymryd rhan ym mywyd Eglwys Santes Fair, Aberystwyth, gan gynnwys pregethu ar rai Suliau. Darlledu eitemau 'Dweud eich Dweud' ar BBC Radio Cymru. Rwyf yn cefnogi ffoaduriaid yng Ngheredigion fel ymddiriedolwr i Aberaid.

Cyhoeddiadau:

'Teithiau Car' (llyfr darllen i ddysgwyr Canolradd yn y gyfres Hwylio 'Mlaen),  Y Lolfa,1994.

Pennod 'Dysgu Anffurfiol', Cyfoethogi'r Cyfathrebu, Llawlyfr Ymarferol i Diwtoriaid Cymraeg i Oedolion, Gwasg Prifysgol Cymru, 2016 (Gol. Christine Jones, Steve Morris)

Cyfrifoldebau

Arwain a rheoli'r Tîm Dysgu Cymraeg er mwyn cynyddu nifer y bobl sy'n dysgu Cymraeg yng Ngheredigion, Powys a Sir Gâr.

Arolygydd Cymheiriaid Estyn yn y sector Dysgu Cymraeg.

Dysgu

Byddaf yn canolbwyntio'n bennaf ar ddysgu cyrsiau gloywi iaith, gan gynnwys y Cwrs Cymraeg Proffesiynol.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 16 - Heddwch, Cyfiawnder a Sefydliadau Cadarn