Llun o Sioned Llywelyn

Sioned Llywelyn

BSc, MSc, PhD, FHEA, Dr

20242024

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Ar ôl derbyn gradd dosbarth cyntaf mewn Daearyddiaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth yn 2014, treuliodd Sioned flwyddyn yn astudio gradd MSc ar Newid, Effaith ac Addasu Amgylcheddol eto o'r Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddor Dear (ADGD).

Ar ôl derbyn ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, cwblhaodd ei thesis PhD yn 2019 yn ADGD. Archwiliodd ei hymchwil ffyrdd gwahanol o hyrwyddo ymwybyddiaeth geomorffolegol mewn ardaloedd yng Nghymru, gan edrych ar le’r ardaloedd hynny mewn diwylliant Cymraeg ar hyd y canrifoedd. Wrth gwblhau ei PhD, dysgodd Sioned ar nifer o fodiwlau cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn ADGD a daeth yn Gymrawd o'r Academi Addysg Uwch yn 2019. 

Yn 2019 gweithiodd Sioned ym Menter a Busnes, yn y lle cyntaf i wneud gwaith ymchwil ar fesur allyriadau nwyon tŷ gwydr ar ffermydd Cymru, ac yna fel Rheolwr Datblygu a Mentora. Dychwelodd Sioned i Brifysgol Aberystwyth ym mis Medi 2020 fel Arbenigwr Dysgu Ar-lein gyda'r Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu lle bu'n cefnogi aelodau staff i ddarparu addysg o’r ansawdd uchaf ar-lein i fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth. Fel siaradwr Cymraeg iaith gyntaf, fe ddatblygodd hi ddarpariaeth o gyrsiau hyfforddi ac adnoddau cyfrwng Cymraeg yr uned i staff y brifysgol.

Ym mis Awst 2021, dechreuodd Sioned weithio fel Swyddog Sgiliau Digidol gyda Gwasanaethau Gwybodaeth lle mae'n gyfrifol am gydlynu'r Prosiect Galluoedd Digidol, sy'n rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr a staff i asesu a datblygu eu galluoedd digidol.  

Cyfrifoldebau

Swyddog Galluoedd Digidol

Diddordebau ymchwil

PhD (DGES, Prifysgol Aberystwyth, Ionawr 2020): "Archwilio’r posibiliadau ar gyfer mewnblannu dealltwriaeth geomorffolegol o fewn cadwraeth treftadaeth ddaearyddol Cymru"

 

Gwybodaeth ychwanegol

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Sioned Llywelyn ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu