T Robin Chapman

Dr, MEd (Leeds), MA, DLitt (Cymru)

 • Aberystwyth University
  Old College
  King Street
  Aberystwyth

  Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon

20032023

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Proffil

Ni ddechreuais weithio mewn addysg uwch hyd yn gymharol ddiweddar. Ar ôl cyfnod ar staff Geiriadur yr Academi Gymreig, treuliais 12 mlynedd yn dysgu mewn ysgolion yn Swydd Efrog. Pan symudais i Aberystwyth, bûm ar staff yr Ysgol Addysg, gan hyfforddi darpar athrawon a chyfrannu at gyrsiau israddedig ar bynciau mor amrywiol â seicoleg ac addysg amlddiwylliannol.

Gwybodaeth ychwanegol

Aelod Llawn o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru

Cymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru

Cymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol

Diddordebau ymchwil

Bywgraffyddiaeth a hanes llenyddol. Rwy newydd gwblhau cyfrol 160,000 o eiriau ar hanes llenyddiaeth Gymraeg c.1740-2005 i gyfres The Oxford Literary History of Wales.

Dysgu

Llenyddiaeth Gymraeg yr ugeinfed ganrif, beirniadaeth lenyddol, trosi ac addasu.

Cyfrifoldebau

Tiwtor derbyn

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

 • NDC 4 - Addysg o Ansawdd

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae T Robin Chapman ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
 • 1 Proffiliau Tebyg