Tamsin Davies

Dr, MA (Caer Edin), MSc (Belfast), PhD (Cymru)

20082008

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Cyfrifoldebau

Mae gen i ddwy rôl yn y Brifysgol.  Fi yw'r Swyddog Cangen ar gyfer Cangen Prifysgol Aberystwyth o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, rôl rwy'n ei rhannu â Sharon Owen.  Yn y rôl hon, rwy'n gyfrifol am weinyddiaeth y Gangen.  Rwyf hefyd yn Diwtor Sgiliau Academaidd i fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg ac yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth academaidd i fyfyrwyr, drwy ddarpariaeth ar fodiwlau, sesiynau grŵp a sesiynau un wrth un.

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Tamsin Davies ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg