Os gwnaethoch unrhyw newidiadau yn Pure byddwch yn gallu eu gweld yn y fan yma cyn hir.

Proffil personol

Proffil

Having secured a Knowledge Economy Skills Scholarship (KESS) 2 East sponsorship, I am studying for a PhD in Biological Sciences in collaboration with the BCUHB Maelor Academic Unit of Medical and Surgical Sciences.  I am investigating new approaches to screening for Urological cancers, employing novel genetic, metabolomic and proteomic approaches.

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 3 - Iechyd a Llesiant Da