Yvonne Ehrstein

Dr, MA, PhD, PGCAP, FHEA

20182020

Allbwn ymchwil fesul blwyddyn

Proffil personol

Cyfrifoldebau

DGES Cydlynydd Traethodau Hir a Phrosiectau (Cymdeithaseg)

DGES Aelod o'r Pwyllgor Recriwtio

Aelod o Bwyllgor Trefnu Rhwydwaith Menywod mewn Ymchwil (WIRN)

Proffil

Rwy'n gymdeithasegydd sy'n arbenigo mewn cymdeithaseg rhyw, gwaith a'r digidol. Enillais fy PhD mewn Cymdeithaseg o City, Prifysgol Llundain lle bûm hefyd yn dysgu am bum mlynedd fel Darlithydd Gwadd ac yn rhan o Bwyllgor Trefnu’r Ganolfan Ymchwil Rhywedd a Rhywioldeb. Cyn ymuno â Phrifysgol Aberystwyth yn 2023, bûm yn dysgu ym Mhrifysgol Essex ar eu rhaglen Gymdeithaseg. Cyn hyn a’r PhD, cwblheais MA (Dist) mewn Cymdeithaseg a gweithio mewn sawl swyddogaeth yn y ganolfan ymchwil rhyw ryngddisgyblaethol ym Mhrifysgol Frankfurt.

Roedd fy ymchwil doethurol yn archwilio disgyrsiau cydraddoldeb, gwaith a gofal ar wefan rianta fwyaf Prydain, Mumsnet.com a thu hwnt. Fel cymdeithasegydd ffeministaidd, mae fy holl waith yn cael ei animeiddio gan gwestiynau am anghydraddoldebau a chysylltiadau pŵer. Fel y cyfryw, mae fy ymchwil wedi’i seilio ar ddull croestoriadol sy’n cydnabod bod profiadau pobl o waith a magu plant yn cael eu llywio gan anghydraddoldebau diwylliannol a strwythurol sy’n croestorri.

Yn fy ymchwil presennol, rwy’n archwilio beth mae’r ‘tro digidol’ yn ei olygu yn benodol i famau a phobl sydd â chyfrifoldebau gofalu. Rwyf hefyd yn parhau i fod â diddordeb mewn archwilio goblygiadau cymdeithasol ac emosiynol arferion cyfathrebol mewn amgylcheddau techno-gymdeithasol, a’u gwreiddio mewn tirwedd ffeministaidd sy’n newid.

Rwy'n angerddol am addysgu. Gan adlewyrchu fy ymrwymiad i addysgu a dysgu cynhwysol yn ogystal â meithrin cymorth i fyfyrwyr, enillais Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd a dod yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch yn 2020.

Diddordebau ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil ehangach yn canolbwyntio ar:

  • Damcaniaeth gymdeithasol, ddiwylliannol ac (ôl)ffeministaidd
  • Anghyfartaledd a gwahaniaethu
  • Neoryddfrydoli diwylliant
  • Ffeministiaeth
  • (Rhyw) Gwleidyddiaeth cyfryngau cymdeithasol rhwydweithiol
  • Cysyniadoli gofal a chydbwysedd bywyd a gwaith
  • Dulliau ymchwil cymdeithasol digidol ac arloesol gan gynnwys ethnograffeg ddigidol
  • Dulliau trafod, seicogymdeithasol sy'n cwmpasu effaith

Arbenigedd sy’n gysylltiedig â NDC y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae gwaith y person hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 5 - Cydraddoldeb Rhywiol

Ôl bys

Ewch i ganol y pynciau ymchwil lle mae Yvonne Ehrstein ar waith. Mae’r labelau pwnc hyn yn dod o waith y person hwn. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.
  • 1 Proffiliau Tebyg

Cydweithrediadau a’r prif feysydd ymchwil yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf

Cydweithrediad allanol yn ddiweddar ar lefel gwlad/tiriogaeth. Plymiwch i mewn i'r manylion drwy glicio ar y dotiau neu