Impact of surafec melt and ponding on ice shelf dynamics and stability

  • Hubbard, Bryn (Prif Ymchwilydd)
  • Luckman, Adrian J. (Prif Ymchwilydd)
  • Kulessa, Bernd (Cyd-ymchwilydd)

Prosiect: Ymchwil a ariannwyd yn allanol

Manylion y Prosiect

LlythrenwMIDAS
StatwsWedi gorffen
Dyddiad cychwyn/gorffen dod i rym07 Ebr 201406 Ebr 2017

Cyllid

  • Natural Environment Research Council (NE/L006707/1): £242,195.95

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae’r prosiect hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr
  • NDC 15 - Bywyd ar y Tir

Ôl bys

Archwilio’r pynciau ymchwil mae a wnelo'r prosiect hwn â nhw. Mae’r labelau hyn yn cael eu cynhyrchu’n seiliedig ar y dyfarniadau/grantiau sylfaenol. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.