Subglacial Access and Fast Ice Research Experiment (SAFIRE)

  • Christoffersen, Poul (Prif Ymchwilydd)
  • Hubbard, Bryn (Prif Ymchwilydd)
  • Hubbard, Alun (Cyd-ymchwilydd)

Prosiect: Ymchwil a ariannwyd yn allanol

Manylion y Prosiect

LlythrenwSAFIRE
StatwsWedi gorffen
Dyddiad cychwyn/gorffen dod i rym29 Tach 201328 Tach 2016

Cyllid

  • Natural Environment Research Council (Funder reference unknown): £340,872.26

Nodau Datblygu Cynaliadwy y CU

Yn 2015, cytunodd gwladwriaethau sy’n aelodau'r Cenhedloedd Unedig ar 17 o Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDC) byd-eang i ddod â thlodi i ben, diogelu’r blaned a sicrhau ffyniant i bawb. Mae’r prosiect hwn yn cyfrannu at y NDC canlynol:

  • NDC 13 - Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd
  • NDC 14 - Bywyd o Dan y Dŵr

Ôl bys

Archwilio’r pynciau ymchwil mae a wnelo'r prosiect hwn â nhw. Mae’r labelau hyn yn cael eu cynhyrchu’n seiliedig ar y dyfarniadau/grantiau sylfaenol. Gyda’i gilydd maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.