Algebra Llinol - Cyflwyniad

Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadLlyfr

43 Wedi eu Llwytho i Lawr (Pure)

Crynodeb

Cyfieithiad yw'r llyfr hwn o Linear Algebra - An Introduction a ymddangosodd gyntaf yn 1978 ac a gyhoeddwyd gan y cwmni Van Nostrand Reinhold. Cafwyd Ail Argraffiad yn 1982 a dros y blynyddoedd bu nifer o ail brintiadau. Yn y cyfamser cyfieithwyd y llyfr i'r Groeg a Thwrceg. Er i'r llyfr gael ei ddefnyddio dros y blynyddoedd gan nifer o fyfyrwyr yn Aberystwyth a oedd yn cyflwyno eu gwaith yn Gymraeg, nid oedd ar gael yn y Gymraeg. Dyma, o'r diwedd, ymgais i wneud rhyw fath o iawn am hynny. Er bod y llyfr wedi bod allan o brint yn y Saesneg ers rhai blynyddoedd yn awr, mae'n amlwg ei fod yn dal i gael ei gymeradwyo mewn nifer o brifysgolion. Felly, y gobaith yw y bydd o ddefnydd. Efallai mai'r peth nesaf bydd ei gyfiethu'n ôl i'r Saesneg! Mae nifer o newidiadau yn y fersiwn hwn. Mae'n siwr bod nifer o gamgymeriadau ac efallai gwelliannau posibl i'r cyfieithu - byddwn yn ddiolchgar dderbyn unrhyw awgrymiadau. Gellir eu cyflwyno hefyd drwy Dr Gwion Evans o'r Adran Fathemateg, Prifysgol Aberystwyth.
Iaith wreiddiolCymraeg
CyhoeddwrPrifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University
StatwsCyhoeddwyd - 04 Tach 2008

Dyfynnu hyn