Iaith y Llysoedd ac Iaith y Nefoedd

Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gynhadleddPapuradolygiad gan gymheiriaid

Crynodeb

rth gyflwyno gofodau ffurfiol ar iaith leiafrifol, gosodwn fel nortnau
ieithyddol, arddulliau iaith y dosbarth addysgedig. Ceir perygl felly na fydd
grwpiau cymdeithasol eraill yn arddel yr iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol. Yn
f'erthygl, Ileolir y drafodaeth o'r sefyllfa hon yng nghyd-destun defnyddio'r
Gyinraeg yn y llysoedd. Ytna dadleir fod cyflwyno gofodau ffurfiol i ddefnydd y
Gymraeg, ar draul hybu'r iaith mewn sefyllfaoedd naturiol, yn gallu bod yn
rhwystr i'r sawl heb lefel uchel o'r hyn a elwir gan Bourdieu yn gyfalaf
cymdeithasol, yn hytrach nag anogaeth i barhad yr iaith. Serch hyn, gall
defnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau ffurfiol megis llys barn fod yn ofod
pwysig ar gyfer sicrhau dyfodol iaith leiafrifol, ac felly awgrymir
mecanweithiau er mwyn galluogi'r cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn hyderus
mewn sefyllfaoeddffurfiol.
Iaith wreiddiolCymraeg
Tudalennau117-144
Nifer y tudalennau28
StatwsCyhoeddwyd - 2007
DigwyddiadMinority Languages and the Law Conference - Prifysgol Aberystwyth, aberystwyth, Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Hyd: 30 Tach 200730 Tach 2007

Cynhadledd

CynhadleddMinority Languages and the Law Conference
Gwlad/TiriogaethTeyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
Dinasaberystwyth
Cyfnod30 Tach 200730 Tach 2007

Dyfynnu hyn