Pwysigrwydd y cyd‐destun: Ymreolaeth a diwygio’r cwricwlwm mewn ysgolion gwledig

Susan Chapman*

*Awdur cyfatebol y gwaith hwn

Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolynErthygladolygiad gan gymheiriaid

81 Wedi eu Llwytho i Lawr (Pure)

Crynodeb

Yn y swm mawr o ymchwil ar ddiwygio cwricwla, prin iawn yw’r sylw a roddwyd i oblygiadau lleoliad daearyddol, er y gall hyn fod yn ffactor pwysig. Mae’r broses bresennol ar gyfer diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru yn cynnig cyfle i ysgolion newid eu hymarfer mewn ffordd sylfaenol. Er bod ysgolion gwledig wedi croesawu’r cyfle hwn, maent yn wynebu heriau sydd heb eu cydnabod gan y sefydliad addysgol ehangach. Mae’r erthygl hon yn cynnig golwg ar y broses diwygio o lefel yr ysgol, gan ddefnyddio data o gyfweliadau lled‐strwythuredig ag athrawon sy’n gweithio ar ddiwygio’r cwricwlwm. Mae’r dadansoddiad thematig yn dangos ymatebion brwdfrydig i’r diwygio ac i’r ymreolaeth gynyddol y mae’n ei haddo. Er hynny, mae heriau i’w hwynebu, yn cynnwys pryderon am staffio, mynediad at ddysgu proffesiynol a mynediad gan ddysgwyr at ddysgu allgwricwlar. Er bod ysgolion gwledig yn wynebu heriau unigryw sy’n ymwneud â’u lleoliad, mae’r ymchwil yn dangos bod eu hymateb i’r broses diwygio yn amlygu’r gallu i weithredu’n annibynnol yn unol â dyheadau’r cwricwlwm newydd.
Cyfieithiad o deitl y cyfraniadThe significance of context: Autonomy and curriculum reform in rural schools
Iaith wreiddiolCymraeg
Tudalennau (o-i)e57-e69
Nifer y tudalennau13
CyfnodolynCurriculum Journal
Cyfrol31
Rhif cyhoeddi2
Dyddiad ar-lein cynnar11 Mai 2020
Dynodwyr Gwrthrych Digidol (DOIs)
StatwsCyhoeddwyd - 01 Meh 2020

Ôl bys

Gweld gwybodaeth am bynciau ymchwil 'Pwysigrwydd y cyd‐destun: Ymreolaeth a diwygio’r cwricwlwm mewn ysgolion gwledig'. Gyda’i gilydd, maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.

Dyfynnu hyn