Rural and Farm Crime in Dyfed-Powys: Second Report

Cyfieithiad o deitl y cyfraniad: Troseddau Fferm a Throseddau Gwledig yn Nyfed-Powys: Ail Adroddiad

Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadAdroddiad wedi'i gomisiynu

216 Wedi eu Llwytho i Lawr (Pure)

Crynodeb

Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar blismona troseddau gwledig a throseddau fferm
yn ardal Dyfed-Powys, gan ddefnyddio gwybodaeth a gasglwyd o arolwg a gynhaliwyd yng
nghanol 2019. Mae’r gwaith yn adeiladu ar wybodaeth o werthusiad blaenorol a gynhaliwyd
ar droseddau fferm a gwledig yn ystod haf 2017. Y nodau allweddol sy’n ymwneud â’r
adroddiad dilynol hwn yw asesu newid mewn canfyddiadau o blismona gwledig dros gyfnod
o ddwy flynedd a gwerthusiadau o ymyriadau a gyflwynwyd o ganlyniad i Strategaeth
Troseddau Gwledig Heddlu Dyfed-Powys 2017. Casglwyd ymatebion i’r arolwg gan ffermwyr a
chymunedau gwledig yng nghefn gwlad Gorllewin-Cymru trwy sioeau amaethyddol ac ar-lein
trwy wefan Heddlu Dyfed-Powys.
Cyfieithiad o deitl y cyfraniadTroseddau Fferm a Throseddau Gwledig yn Nyfed-Powys: Ail Adroddiad
Iaith wreiddiolSaesneg
CyhoeddwrPrifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University
Corff comisiynuDyfed-Powys Police
Nifer y tudalennau10
StatwsCyhoeddwyd - 29 Chwef 2020

Ôl bys

Gweld gwybodaeth am bynciau ymchwil 'Troseddau Fferm a Throseddau Gwledig yn Nyfed-Powys: Ail Adroddiad'. Gyda’i gilydd, maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.

Dyfynnu hyn