Ystorfa Genedlaethol i Gymru wedi'i Galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial Adroddiad Cryno'r Grŵp Ffocws ar gyfer Partneriaid y Prosiect

Gemma Evans, Sarah Higgins, Cory Thomas, Colin Sauze, Reyer Zwiggelaar

Allbwn ymchwil: Llyfr/AdroddiadAdroddiad arall

Crynodeb

Mae'r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o'r meysydd trafod, blaenoriaethau, a phwyntiau gweithredu allweddol a godwyd yn y grwpiau ffocws a gynhaliwyd ar gyfer rhanddeiliaid y Prosiect Ystorfa Genedlaethol i Gymru wedi'i Galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial. Cynhaliwyd y prosiect rhwng mis Ebrill a mis Awst 2022 fel rhan o gam cwmpasu grantiau cychwynnol Seilwaith Cenedlaethol ar gyfer Arloesi a Churadu Digidol yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau (iDAH) Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Cynhaliwyd pedwar grŵp ffocws er mwyn rhoi cyfle i arbenigwyr sy'n gweithio ym maes data’r celfyddydau a'r dyniaethau digidol yng Nghymru gyfrannu at y broses ddatblygu ar gyfer fersiwn prototeip o'n Hystorfa wedi'i Galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial.
Cyfieithiad o deitl y cyfraniadNational-AI Enabled Repository for Wales Focus Group Summary Report for Project Partners
Iaith wreiddiolCymraeg
Nifer y tudalennau30
StatwsCyhoeddwyd - 26 Hyd 2022

Ôl bys

Gweld gwybodaeth am bynciau ymchwil 'Ystorfa Genedlaethol i Gymru wedi'i Galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial Adroddiad Cryno'r Grŵp Ffocws ar gyfer Partneriaid y Prosiect'. Gyda’i gilydd, maen nhw’n ffurfio ôl bys unigryw.

Dyfynnu hyn