Ffuglen Ddyfodolaidd yn y Gymraeg 1918-2009 (1960 – 2135)

  • Miriam Jones

Traethawd ymchwil myfyriwr: Traethawd Ymchwil MeistrMeistr mewn Athroniaeth

Crynodeb

Bwriad yr astudiaeth hon yw bwrw cipolwg at ddatblygiad y genre ffuglen wyddonol yn y Gymraeg, gan ganolbwyntio ar un motif penodol, sef y dyfodol. Wrth olrhain hanes llenyddiaeth ddyfodolaidd yn y Gymraeg o 1918 hyd at 2009, cymherir cynnwys enghreifftiau o ffuglen wyddonol gyda chyd-destun hanesyddol a chyndeithasol eu cyfnod. Gobeithir mai rhagymadrodd yn unig yw hwn a fydd yn cyflwyno’r posibilrwydd o waith ymchwil beirniadol pellach yn maes y genre.
Dyddiad Dyfarnu2015
Iaith wreiddiolCymraeg
Sefydliad Dyfarnu
  • Prifysgol Aberystwyth
GoruchwyliwrBleddyn Huws (Goruchwylydd) & Eurig Salisbury (Goruchwylydd)

Dyfynnu hyn

'