Y Nofel Ddinesig Gymraeg o 1978 hyd 2006

  • Rachel Elizabeth Llwyd

Traethawd ymchwil myfyriwr: Traethawd Ymchwil MeistrMeistr mewn Athroniaeth

Crynodeb

Bwriad yr astudiaeth hon yw olrhain twf ac esblygiad y nofel ddinesig gan ganolbwyntio ar weithiau sydd wedi eu lleoli yng Nghaerdydd ac sy'n portreadu bywyd dinesig Caerdydd o 1978 hyd 2006. Ceisiaf ddangos mai wrth astudio'r newid a welir ym mherthynas prif gymeriadau'r nofelau â'r ddinas y gellir mesur datblygiad y genre a'i lle yn y canon.
Dyddiad Dyfarnu2015
Iaith wreiddiolSaesneg
Sefydliad Dyfarnu
  • Prifysgol Aberystwyth

Dyfynnu hyn

'