Language, literature, library: developing an information literacy programme for students of Welsh and Celtic Studies at Aberystwyth University

  Activity: Talk or presentationInvited talk

  Description

  Datblygwyd modiwl Sgiliau Astudio Iaith a Llên gan Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd ym Mhrifysgol Aberystwyth er mwyn cynorthwyo myfyrwyr blwyddyn 1 i gynefino â bywyd academaidd ac i astudio iaith a llên yn benodol. Bydd y cyflwyniad hwn yn ffocysu ar elfennau llythrennedd gwybodaeth y modiwl ac yn disgrifio cyfraniad y Llyfrgellydd Pwnc i’r dysgu cyn adfyfyrio ar natur hyfforddiant llythrennedd gwybodaeth mewn cyd-destun Cymraeg. Bydd y cyflwyniad yn cloi gydag ystyriaeth o lwyddiannau a gwendidau’r gweithgareddau llyfrgell yn y modiwl ac yn gwahodd sylwadau ac argymhellion oddi wrth gydweithwyr yn y maes.
  Period16 May 2019
  Held atChartered Institute of Library and Information Professionals, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

  Keywords

  • Information Literacy
  • library