Pam fod Pobl Ifanc yn Gadael y Fro Gymraeg?

Press/Media: Media contribution

Description

Os yw Llywodraeth Cymru am gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg yng Nghymru, mae Dr Lowri Cunnington Wynn o Brifysgol Aberystwyth yn dweud fod angen iddi ddeall pam fod rhai pobl ifanc yn teimlo nad ydyn nhw'n perthyn i ddiwylliant y Fro Gymraeg, er eu bod yn gallu siarad Cymraeg.

Period29 Mar 2019

Media contributions

1

Media contributions