Seminar Hyfforddi Barnwyr Tribiwnlys y Gymraeg (Welsh Language Tribunal Judges Training Seminar)

Impact: Case study identifierPolicy and legislation

Impact summary

Provide training for Welsh Language Tribunal judges to enable them to respond to the National Assembly for Wales White Paper on amending the Welsh Language Measure 2011.

Beneficiaries

Welsh Language Tribunal Judges
Welsh Government
National Assembly for Wales
Individuals and public bodies with rights and duties under the Welsh Language Measure (Wales) 2011

Other information

Bydd yr erthygl yn defnyddio casgliadau fy erthygl "Administrative Justice and the Welsh Language Wales Measure 2011" galluogi barnwyr y tribiwnlys i ymateb i Bapur Gwyn Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddiwygio Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru ) 2011.
Impact statusComplete
Impact date17 Oct 2017
Category of impactPolicy and legislation
Impact levelBenefit