A deep learning-integrated micro-CT image analysis pipeline for quantifying rice lodging resistance-related traits

Di Wu, Dan Wu, Hui Feng, Lingfeng Duan, Guoxing Dai, Xiao Liu, Kang Wang, Peng Yang, Guoxing Chen, Alan P. Gay, John H. Doonan, Zhiyou Niu, Lizhong Xiong, Wanneng Yang*

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

93 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results