Astudiaeth gychwynnol o wallau iaith llafar ymgeiswyr arholiadau Defnyddio’r Gymraeg CBAC (Lefel Canolradd ac Uwch)

Translated title of the contribution: A pilot study of the speech errors of candidates of the WJEC Use of Welsh examinations

Phylip John Brake

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

34 Downloads (Pure)

Abstract

Mae’r papur hwn yn seiliedig ar astudiaeth ymchwil gychwynnol â’r nod o ddiffinio ac adnabod y gwallau iaith llafar mwyaf cyffredin a wneir gan ymgeiswyr Arholiadau Defnyddio’r Gymraeg CBAC ar Lefelau Canolradd ac Uwch yn Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, yn ystod y profion llafar sy’n gysylltiedig â’r arholiadau hyn. Eir ati i archwilio sut y gellir dosbarthu’r gwallau iaith a nodir, i gael gweld a yw’n bosibl defnyddio’r data canlynol i gael gweld a oes modd eu hystyried yn newidynnau ieithyddol o’r iawn, ac felly, i archwilio i’w perthynas â ffactorau allieithyddol megis cyd-destun, rhyw, oedran, magwraeth a chefndir cymdeithasol, a hynny fel rhan o astudiaeth gynhwysfawr a fydd yn seiliedig ar sampl llawer mwy o hysbyswyr.
Translated title of the contributionA pilot study of the speech errors of candidates of the WJEC Use of Welsh examinations
Original languageWelsh
Pages (from-to)24-52
Number of pages28
JournalGwerddon
Volume1
Issue number12
Publication statusPublished - Dec 2013

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A pilot study of the speech errors of candidates of the WJEC Use of Welsh examinations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this