Celfyddydau Perfformiadol Cymru: Perfformio'r Genedl: Ar Drywydd Hywel Teifi Edwards.

Translated title of the contribution: Welsh Performing Arts: Performing the Nation: On the Trail of Hywel Teifi Edwards

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

80 Citations (SciVal)
482 Downloads (Pure)

Abstract

Mae Perfformio’r Genedl yn gyfrol sy’n cloriannu a chydnabod cyfraniad Hywel Teifi Edwards i’r broses bwysig o ddiffinio anian ac athrylith perfformiadol cenedl y Cymry. Dyma ymgais arloesol i ddathlu cyfraniad Edwards i faes nas cloriannir yn benodol mewn un cyfraniad canolog ganddo, ond sydd yn brigo i’r wyneb drwyddi draw mewn ystod eang o’i weithiau unigol. Archwilir nifer o agweddau gwahanol ar waith y gellid ei uno o dan bennawd cyffredinol – sef astudiaeth o’r perfformiadol yng nghyd-destun twf cysyniad o hunaniaeth genedlaethol Cymru, o’r ddeunawfed ganrif hyd at y presennol. Mae’r gyfrol yn canoli ar themâu amrywiol yng ngwaith Edwards, megis Pasiant Cenedlaethol Cymru, yr Eisteddfod Genedlaethol, traddodiadau’r Orsedd, y drafodaeth o ddramâu cynnar y mudiad drama, a’r dogfennu ar weithgaredd cwmnïau drama amatur. Dadleuir bod modd cysylltu’r amryw themâu yn ei waith a’u trafod yng nghyd-destun astudiaeth o’r anian perfformiadol yng nghyfansoddiad y Cymry.
Translated title of the contributionWelsh Performing Arts: Performing the Nation: On the Trail of Hywel Teifi Edwards
Original languageWelsh
Title of host publicationPerfformio'r Genedl
Subtitle of host publicationAr Drywydd Hywel Teifi Edwards
EditorsAnwen Jones
Place of PublicationCaerdydd
PublisherGwasg Prifysgol Cymru | University of Wales Press
Pages164
Number of pages193
ISBN (Electronic)9781786830364, 9781786830371, 9781786830357
ISBN (Print)9781786830340
Publication statusPublished - 24 Apr 2017

Cite this