Cestyll yn y Cymylau

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Yn 1993 bu farw J Howard Beynon, Cymro a'r artist pwysicaf a fu'n trigo yn ein gwlad erioed - a wyddai neb am ei dalent enfawr na'i waith. Darganfuwyd casgliad o ddarluniau ysgrifbin ac inc yr athrylith o arlunydd yn dilyn ei farwolaeth, ac ers hynny bu ffrwydrad o ddiddordeb yn ei waith a'i fywyd drwy'r byd i gyd. Hanai Beynon o Aberdyddgu a bu'n byw yno, fel meudwy bron, ar hyd ei oes yn gweithio fel glanhawr tai bach cyhoeddus ac yn byw bywyd anhysbys a disylw. Dyma gofiant unigryw iddo gan un arall o Aberdyddgu. Aethpwyd ati yn y gyfrol hon i geisio dod i adnabod J Howard Beynon gan siarad am y tro cyntaf a'i gydnabod am yr artist a'i fywyd dirgel.
Original languageWelsh
PublisherY Lolfa
ISBN (Print)9780862439798
Publication statusPublished - 2007

Cite this