Cofnod Seminar ‘Cymraeg 2050’ a’r Cynllun Gweithredu

Translated title of the contribution: Record of the 'Welsh 2050' Seminar and the Action Plan

Research output: Other contribution

38 Downloads (Pure)

Abstract

Ar gais Uned Iaith, Llywodraeth Cymru llywyddwyd y gweithdy hwn gan Dr Huw Lewis a Dr Elin Royles, Canolfan Wleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru, WISERD@Aberystwyth. Y bwriad oedd rhoi cyfle i drafod y drafftiau diweddaraf o’r Strategaeth a’r Cynllun Gweithredu gyda rhanddeiliaid allweddol dan amodau ‘Chatham House’.
Yn ychwanegol at y cyflwyniadau gan swyddogion Llywodraeth Cymru, strwythurwyd tair sesiwn drafod gan y llywyddion yn ystod y seminar fel a ganlyn:
• Sesiwn Drafod 1: Gweledigaeth, Egwyddorion a Themâu
• Sesiwn Drafod 2: Cloriannu nodau’r strategaeth
• Sesiwn Drafod 3: Y Cynllun gweithredu
Mae’r cofnod seminar hwn yn crynhoi’r prif bwyntiau a godwyd yn y sesiynnau unigol. Mae llai o sylwadau ar yr ail sesiwn oherwydd natur yr adborth a dderbyniwyd. Gan y bu swyddogion yn rhan o’r grwpiau gwahanol, gobeithir fod nodiadau defnyddiol wedi eu casglu yn y modd hwnnw.
Translated title of the contributionRecord of the 'Welsh 2050' Seminar and the Action Plan
Original languageWelsh
PublisherPrifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University
Number of pages9
Place of PublicationAberystwyth
Publication statusPublished - 30 Apr 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Record of the 'Welsh 2050' Seminar and the Action Plan'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this