Cyflwyniad i Droseddeg

Lowri Cunnington Wynn, Gwenda Rhian Jones*

*Corresponding author for this work

Research output: Book/ReportBook

38 Downloads (Pure)

Abstract

Bwriad pennaf y llyfr hwn yw rhoi cyflwyniad i droseddeg fel maes astudio pwnc gradd academaidd i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf mewn sefydliadau Addysg Uwch yng Nghymru. Dyma’r symbyliad i ddatblygu gwerslyfr academaidd cynhwysfawr yn y Gymraeg a fyddai’n cyflwyno myfyrwyr i agweddau beirniadol o ddilyn ac astudio troseddeg drostynt eu hunain. Yn ogystal â chynnig yr adnodd yn yr iaith Gymraeg, mae’r gyfrol hefyd yn gofyn i fyfyrwyr berthnasu damcaniaethau troseddeg o fewn cyd-destun troseddu yn y Gymru gyfoes.
Original languageWelsh
PublisherColeg Cymraeg Cenedlaethol
Number of pages153
Publication statusPublished - 16 Apr 2024

Cite this