Deall noddfa, ffoaduriaid, gwrthdaro, a rhyfel Rwsia yn Wcráin

Research output: Other contribution

Abstract

Mae’r adnoddau hyn yn canolbwyntio ar noddfa yng Nghymru, rhyfel Rwsia yn Wcráin, rhyfel a gwrthdaro, a ffoaduriaid a cheiswyr lloches, gyda’r nod o gynorthwyo addysgwyr i drafod materion sensitif a chyfoes gyda disgyblion o bob oed. Gellir defnyddio’r gweithgareddau dysgu i ysgogi trafodaethau a chodi ymwybyddiaeth y disgyblion o faterion megis gwrthdaro, heddwch, ymfudo a ffiniau, er mwyn eu helpu i ddod yn ddinasyddion moesegol, gwybodus yng Nghymru a’r byd.
Original languageWelsh
TypeUnderstanding sanctuary, refugees, conflict, and Russia’s war in Ukraine
Media of outputEducational resources
PublisherLlywodraeth Cymru | Welsh Government
Publication statusPublished - 01 Oct 2022

Cite this