Defnydd hyd Ddydd Brawd: rhai agweddau ar y ferch ym marddoniaeth yr oesoedd canol

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

Yn y gyfrol hon, sef trafodion prif ddarlithiau'r gynhadledd hynod lwyddiannus a gynhaliwyd gan Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru ym mis EbriII 2000, y mae wyth awdur amlwg -- yr Athro Wendy Davies, yr Athro Hywel Teifi Edwards, yr Athro Christopher Harvie, Dr Marged Haycock, Mr Dafydd Glyn Jones, yr Athro Proinsias Mac Cana, Mr Colin Thomas, a'r Athro M. Wynn Thomas -- yn crynhoi a darlunio'r sefyllfa bresennol o ran yr ymchwil sydd ar waith ganddynt ym maes amrywiol Astudiaethau Cymreig a Cheltaidd. Cawn yn y papurau hyn ddeongliadau newydd a beirniadol a fydd yn cyfoethogi ein dealltwriaeth o'n hetifeddiaeth hanesyddol a llenyddol.
Original languageWelsh
Title of host publicationCymru a'r Cymry 2000-Wales and the Welsh 2000
EditorsGeraint H. Jenkins '
PublisherCanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
Pages41-70
Number of pages30
ISBN (Print)0947531610
Publication statusPublished - 2002

Cite this