Hafod oer, Hafod Lwyfog, hafod lom a hafota ar y foel: pedair gwedd ar amddifadrwydd llenyddiaeth Gymraeg

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

52 Downloads (Pure)

Abstract

Ystyried yr ymdeimlad o golled mewn llenyddiaeth Gymraeg rhwng y ddeunawfed ganrif a'r unfed ganrif ar hugain
Original languageWelsh
Pages (from-to)156-172
Number of pages12
JournalY Traethodydd
VolumeY Traethodydd
Issue number171
Publication statusPublished - 01 Apr 2016

Cite this