Hanes Creu Popeth yn y Byd

Mererid Hopwood, Robat Arwyn

Research output: Book/ReportBook

Abstract

Mae Hanes Creu Popeth yn y Byd yn gylch o 7 o ganeuon gan Robat Arwyn a'r geiriau gan Mererid Hopwood sy'n addas i gorau o bob oed a nifer o ddewisiadau lleisiol. Portreadu sgwrs mae'r caneuon, rhwng y genhedlaeth iau a'r genhedlaeth hŷn, gyda'r naill yn gofyn i'r llall 'O ble ddaeth y byd?' Esbonnir y cyfan yn ôl y drefn a geir yn Genesis.
Original languageWelsh
PublisherCuriad
Commissioning bodyGwyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru
Number of pages56
ISBN (Print)9781908801180
Publication statusPublished - 2020
EventGŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru - Y Gadeirlan, Llanelwy
Duration: 21 Sept 201921 Sept 2019

Cite this