'Heb fenthyca cymaint a sill ar neb o ieithoedd y byd': Cymysgiaith a Phuryddiaeth, gyda Golwg Neilltuol ar y Gymraeg yn y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg ac ar Ddechrau'r Ugeinfed Ganrif

Research output: Book/ReportBook

Original languageWelsh
PublisherPrifysgol Aberystwyth | Aberystwyth University
ISBN (Print)0903878216
Publication statusPublished - 2007

Cite this