Hinsawdd Hanesyddol: Potensial Ffynonellau Dogfennol Cymru

Translated title of the contribution: Historical climate: the Potential of Wales' documentary sources

Cerys Ann Jones, Sarah Jane Davies, Cathryn Angharad Charnell-White, Neil Macdonald, Twm Elias, Duncan Brown

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Gydag ansicrwydd yn sgil y newid yn yr hinsawdd, mae adluniadau o gofnodion parameteorolegol a ffenolegol yn darparu sail gref ar gyfer dadansoddi’r hinsawdd nawr ac yn y gorffennol. Fodd bynnag, ychydig iawn o ymchwil sydd wedi’i chwblhau ynghylch hinsawdd hanesyddol Cymru, sy’n amrywio drwy’r wlad oherwydd ffactorau megis topograffeg a chylchrediad atmosfferig. Mae hyn yn arbennig o wir am orllewin Cymru, sydd ag amrywiaeth o amgylcheddau, o ‘ddiffeithwch gwyrdd’ yr ucheldir i’r gwastatiroedd arfordirol ffrwythlon, lle gellid adlunio hanes helaeth o bosibl o adnoddau dogfennol digyffwrdd. Mae’r potensial yn anferth gan fod ffynonellau posibl gwybodaeth feteorolegol yn cynnwys yr holl ddogfennau crefyddol, swyddogol a phersonol, a allai gynnig cipolwg ar y berthynas rhwng y Cymry a’r tywydd.
Translated title of the contributionHistorical climate: the Potential of Wales' documentary sources
Original languageWelsh
Pages (from-to)34-54
JournalGwerddon
Volume6
Publication statusPublished - 2010

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Historical climate: the Potential of Wales' documentary sources'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this