Iaith a hunaniaeth yng ngwaith Grazia Deledda

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Bwriad yr erthygl hon yw tynnu sylw at nodweddion diddorol gwaith Grazia Deledda (1871-1936), awdures o Sardinia sydd heb dderbyn sylw beirniadol digonol. Mae’r erthygl yn trafod y berthynas rhwng hunaniaeth, iaith ac adrodd mewn dwy nofel bwysig gan Deledda, sef La madre (Y Fam) ac Il segreto dell’uomo solitario
(Cyfrinach y dyn unig). Dadansoddir sut y mae’r ddau brif gymeriad yn ceisio deall eu hunaniaethau, gan wynebu eu gofidion a’u gobeithion am fywyd. Gwelwn ar y naill law bod rhyngweithio ieithyddol yn hanfodol i rai, tra bod iaith ei hun yn arf sy’n galluogi eraill i reoli hunaniaeth
Original languageWelsh
Pages (from-to)9-24
JournalGwerddon
Issue number15
Publication statusPublished - Jul 2013

Cite this