Iaith y Llysoedd ac Iaith y Nefoedd

Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

Abstract

rth gyflwyno gofodau ffurfiol ar iaith leiafrifol, gosodwn fel nortnau
ieithyddol, arddulliau iaith y dosbarth addysgedig. Ceir perygl felly na fydd
grwpiau cymdeithasol eraill yn arddel yr iaith mewn sefyllfaoedd ffurfiol. Yn
f'erthygl, Ileolir y drafodaeth o'r sefyllfa hon yng nghyd-destun defnyddio'r
Gyinraeg yn y llysoedd. Ytna dadleir fod cyflwyno gofodau ffurfiol i ddefnydd y
Gymraeg, ar draul hybu'r iaith mewn sefyllfaoedd naturiol, yn gallu bod yn
rhwystr i'r sawl heb lefel uchel o'r hyn a elwir gan Bourdieu yn gyfalaf
cymdeithasol, yn hytrach nag anogaeth i barhad yr iaith. Serch hyn, gall
defnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau ffurfiol megis llys barn fod yn ofod
pwysig ar gyfer sicrhau dyfodol iaith leiafrifol, ac felly awgrymir
mecanweithiau er mwyn galluogi'r cyhoedd i ddefnyddio'r Gymraeg yn hyderus
mewn sefyllfaoeddffurfiol.
Original languageWelsh
Pages117-144
Number of pages28
Publication statusPublished - 2007
EventMinority Languages and the Law Conference - Prifysgol Aberystwyth, aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Duration: 30 Nov 200730 Nov 2007

Conference

ConferenceMinority Languages and the Law Conference
Country/TerritoryUnited Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Cityaberystwyth
Period30 Nov 200730 Nov 2007

Cite this