Llawlyfr Arfer Dda: Enghreifftiau o Arfer Dda wrth Annog Myfyrwyr Addysg Bellach i Barhau â’u Haddysg drwy Gyfrwng y Gymraeg.

Translated title of the contribution: Handbook of Good Practice: Examples of Good Practice in Encouraging Further Education Students to Continue with their Education through the Medium of Welsh

Andrew James Davies, Prysor Mason Davies

Research output: Book/ReportCommissioned report

Translated title of the contributionHandbook of Good Practice: Examples of Good Practice in Encouraging Further Education Students to Continue with their Education through the Medium of Welsh
Original languageMultiple languages
PublisherBwrdd yr Iaith Gymraeg
Commissioning bodyBwrdd yr Iaith Gymraeg | Welsh Language Board
Publication statusPublished - 2012

Cite this