Management opportunities to mitigate greenhouse gas emissions from Chinese agriculture

Dali Rani Nayak, Eli Saetnan, Kun Cheng, Wen Wang, Frank Koslowski, Yan-Fen Cheng, Wei Yun Zhu, Jia-Kun Wang, Jian-Xin Liu, Dominic Moran, Laura Cardenas, Jamie Newbold, Genxing Pan, Yuela Lu, Pete Smith

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

594 Downloads (Pure)
Filter
Finished

Search results