Ni Yw'r Ddiadell

Translated title of the contribution: We are the Flock

Research output: Non-textual formExhibition

Abstract

Ni yw'r ddiadell.

Cymerwch foment i edrych i fewn i lygaid ffermwyr defaid gorffennol, presennol a dyfodol Ceredigion. Mae pob un â dealltwriaeth ymgorfforedig unigryw, wedi ei ddatblygu yn ystod flynyddoedd yn byw ac yn gweithio gyda'u defaid. Hebddynt, nid oes modd i ddefaid domestig goroesi; mae eu bodolaeth yn dibynnu ar berthynas symbiotig rhwng ffermwr, ddiadell, tir a’r farchnadoedd economaidd.

Efallai y bydd amseroedd, gwleidyddol, bregus a farchnadoedd economaidd yn newid natur menter y ffermydd. Ond heb unrhyw amheuaeth, bydd defaid a'u ceidwaid yn addasu ac yn goroesi oherwydd, nid oes ddewis arall ar gael yma - mae ffermio defaid yn ffordd o fyw - mae yn ddwfn yn y gwaed.

Yn ystod y blynyddoedd o fridio detholus gofalus, mae ffermwyr a'u teuluoedd yn buddsoddi ym maes geneteg eu diadell. O ganlyniad, mae gan ddefaid werth tu allan i systemau economaidd - maent yn perthyn i ni, yn rhan ohonom ni, ac yn siapio ni, yn union fel yr ydym ni yn eu siapio nhw.

Mae Ffion Jones yn artist ac yn ffermwr sy’n byw ac yn gweithio yn ardal Talybont lle mae'n cadw diadell o ddefaid Mynydd Cymreig a buches o warthog Henffordd. Mae ei harfer artistig yn aml yn archwilio i fewn i’r cymhlethdodau bywyd fferm.

Gyda diolch mawr i fy nghyfranogwyr am eu amser a’u haelioni:

Hywel Evans - Penrhyncoch a Phonterwyd.

Beryl Evans - Talybont

Dafydd Morris-Jones - Ponterwyd

Delyth Morris-Jones - Ponterwyd

Dyfrig Williams - Llangwyrfon

Glynne Jones - Glaspwll

Tom Evans - Llanfihangel Y Creuddyn

Ioan Beechey - Talybont

Marion Jenkins - Talybont

Ynyr Siencyn - Talybont

Ni yw'r ddiadell/We are the Flock

Take a moment to look into the eyes of past, present and future Ceredigion sheep farmers. Each with a set of unique embodied knowledge developed over years of living and working with their sheep. Without them, domesticated sheep no longer exist; their existence depends on a symbiotic relationship between farmer, flock, land and the market economy.

Although fragile, political-times and fluctuating local and global economies may change the nature of the farm enterprise, there is no doubt that both sheep and their keepers will adapt and survive because there is no choice here - sheep farming is a way of life and it's settled deep in the blood.

Over the years of genetic fine-tuning and careful selective breeding, farmers and their families invest in the genetics of their flock, and consequently, sheep have a value outside of financial gain; they become kin, a part of us and they shape us, just as we shape them.

Ffion Jones is an artist and a farmer, living and working in the Talybont area where she keeps a flock of Welsh Mountain sheep and Hereford Cows. Her artistic practice often explores farming identity and culture as she seeks to express the complexities of the farming way of life.

With special thanks to my participants for their time and their generosity:

Hywel Evans - Penrhyncoch and Phonterwyd

Beryl Evans - Talybont

Dafydd Morris-Jones - Ponterwyd

Delyth Morris-Jones - Ponterwyd

Dyfrig Williams - Llangwyrfon

Glynne Jones - Glaspwll

Tom Evans - Llanfihangel Y Creuddyn

Ioan Beechey - Talybont

Marion Jenkins - Talybont

Ynyr Siencyn - Talybont
Translated title of the contributionWe are the Flock
Original languageWelsh
Media of outputFilm
Publication statusPublished - 06 Apr 2019
EventSheep - Ceredigion Museum, Aberystwyth, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Duration: 06 Apr 201929 Jun 2019
http://www.ceredigionmuseum.wales/discover/future-exhibitions/

Fingerprint

Dive into the research topics of 'We are the Flock'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this