Rhaniad arwynebedd lleiaf silindr yn dair rhan

Tudur Davies, Lee Garratt, Simon Cox

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

68 Downloads (Pure)

Abstract

Yn yr erthygl hon, dadansoddir datrysiadau dichonadwy i’r broblem geometrig o rannu silindr yn dair rhan â’r un cyfaint. Darganfyddir y datrysiadau yng nghyd-destun cyflwr egnïol isaf ewyn hylifol sych. Defnyddir y meddalwedd efelychu rhifiadol Surface Evolver er mwyn enrhifo’r holl ddatrysiadau a chyfrifo’r arwynebedd ym mhob achos. Darganfyddir y datrysiad arwynebedd lleiaf ar gyfer holl werthoedd cymhareb agwedd y silindr, sef hyd ei radiws wedi’i rannu â’i uchder. Dangosir mai pedwar datrysiad optimaidd sydd i’r broblem ar gyfer holl werthoedd y gymhareb agwedd. Rhoddir cyfwng ar gyfer cymhareb agwedd y silindr ar gyfer pob un o’r datrysiadau optimaidd.
Original languageWelsh
Pages (from-to)30-43
Number of pages14
JournalGwerddon
Issue number20
Early online date02 Oct 2015
Publication statusPublished - 02 Oct 2015

Cite this