Saliency Driven Vasculature Segmentation with Infinite Perimeter Active Contour Model

Yitian Zhao, Jingliang Zhao, Jian Yang, Yonghuai Liu, Yifan Zhao, Yalin Zheng, Likun Xia, Yongtian Wang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

50 Citations (SciVal)
154 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Saliency Driven Vasculature Segmentation with Infinite Perimeter Active Contour Model'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science