Ystorfa Genedlaethol i Gymru wedi'i Galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial Adroddiad Cryno'r Grŵp Ffocws ar gyfer Partneriaid y Prosiect

Translated title of the contribution: National-AI Enabled Repository for Wales Focus Group Summary Report for Project Partners

Gemma Evans, Sarah Higgins, Cory Thomas, Colin Sauze, Reyer Zwiggelaar

Research output: Book/ReportOther report

Abstract

Mae'r adroddiad hwn yn darparu trosolwg o'r meysydd trafod, blaenoriaethau, a phwyntiau gweithredu allweddol a godwyd yn y grwpiau ffocws a gynhaliwyd ar gyfer rhanddeiliaid y Prosiect Ystorfa Genedlaethol i Gymru wedi'i Galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial. Cynhaliwyd y prosiect rhwng mis Ebrill a mis Awst 2022 fel rhan o gam cwmpasu grantiau cychwynnol Seilwaith Cenedlaethol ar gyfer Arloesi a Churadu Digidol yn y Celfyddydau a'r Dyniaethau (iDAH) Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau. Cynhaliwyd pedwar grŵp ffocws er mwyn rhoi cyfle i arbenigwyr sy'n gweithio ym maes data’r celfyddydau a'r dyniaethau digidol yng Nghymru gyfrannu at y broses ddatblygu ar gyfer fersiwn prototeip o'n Hystorfa wedi'i Galluogi gan Ddeallusrwydd Artiffisial.
Translated title of the contributionNational-AI Enabled Repository for Wales Focus Group Summary Report for Project Partners
Original languageWelsh
Number of pages30
Publication statusPublished - 26 Oct 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'National-AI Enabled Repository for Wales Focus Group Summary Report for Project Partners'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this